Powiatowy Przegląd Artystyczny KREATYWNI’2016

Od dwóch tygodni trwają przesłuchania konkursowe w poszczególnych szkołach ponadgimnazjalnych, prowadzonych przez Powiat Oświęcimski. Do tej pory wyłonieni zostali LAUREACI w trzech placówkach:

· w Liceum im. Dąbrowskiej w Kętach: Marcin Majcherek, Michał Dźwigoń, Emilia Łanoszka, Karolina Jędrzejko, Daria Bogacz;
· w Liceum im. Konarskiego w Oświęcimiu: Julia Babińska, Jeremiasz Latko, Agnieszka Mamrocha, Patrycja Dudziak, Justyna Matusiak;
· w Powiatowym Zespole nr 2 w Oświęcimiu: Kinga Zabawska, Sylwia Piątek, Szymon Szwed, Klaudia Heród, Ludmiła Augustynek.

Jurorzy podkreślają dużą różnorodność form prezentacji oraz ich wysoki poziom artystyczny.

Dlatego, oprócz tytułu LAUREATA, przyznają też wyróżnienia. W skład komisji konkursowej wchodzą: Janusz Toczek, Bogumiła Goryczka, Kinga Pawlik, Marek Flisowski i Janusz Majcherek.

Przesłuchania w kolejnych szkołach odbędą się 7, 14 i 21 marca. Podsumowanie konkursu planowane jest na kwiecień. Poza nagrodami rzeczowymi organizatorzy przygotowali jeszcze jedną atrakcję: dwudziestu KREATYWNYCH pojedzie w maju na warsztaty artystyczne w Bieszczady.

Projekt KREATYWNI’2016 finansowany jest przez Powiat Oświęcimski, a jego organizatorem jest Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu.