Zajęcia w okresie 24-25 marca 2016 r.

data Zajęcia w siedzibie MDK Zajęcia poza siedzibą MDK
24.03. 16
(czwartek)
9.00-10.30 Grafika warsztatowa
/E.Wardzała-Sereś
10.00-11.30 Gra na gitarze gr. początkująca V
/K.Sibik11.35-13.05 Gra na gitarze gr. początkująca VI
/K.Sibik
9.00-10.30 Techniki uczenia się PZ 1
/A.Stawicka
11.00-12.30 Techniki uczenia się MG 3
/A.Stawicka11.30-13.45 Gry logiczne   SP w Babicach
/J.Fudała13.45-15.15  Klub Młodego Dziennikarza SP w Babicach
/J.Fudała
25.03.16
(piątek)
9.00-10.30 Projektowanie odzieży
/K.Pawlik
9.30-11.00 Szachy gr. zaawansowana
/T.Kantyka10.35-12.05 Plastyczne formy przestrzenne
/K.Pawlik
10.00-11.30 Gra na gitarze gr. początkująca.
SZS 1 Chełmek 
/K.Sibik
11.35-13.05 Gra na gitarze gr. średniozaawans.
SZS 1 Chełmek 
/K.Sibik