Wieści z Ratusza o Powiatowym Konkursie Plastycznym