XIX Ogólnopolski Konkurs Polskiej Poezji Religijnej„Pierścień Św. Kingi”

W piątek, 4 grudnia 2015 r. Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu przeprowadził ELIMINACJE REJONOWE XIX Ogólnopolskiego Konkursu Polskiej Poezji Religijnej „Pierścień Św. Kingi”. Wzięli w nim udział laureaci etapu szkolnego.

Laureaci eliminacji rejonowych, którzy awansowali do finału ogólnopolskiego:

w grupie młodszej:

Patryk Bazarnik SP 5 Oświęcim
Szymon Gałuszka ZS-P Głębowice
Amelia Gawrylak ZS-P 2 Zasole

w grupie starszej:

Emilia Kokoszka ZS Graboszyce
Martyna Kuras SP 5 Oświęcim
Julia Stybak ZS Graboszyce

Komisja konkursowa przyznała też wyróżnienia. Otrzymali je:

Alicja Wilczyńska i Kamila Kramarczyk z Głębowic oraz Ola Szkuta, Martyna Gąsiorek i Julia Gutowska z Oświęcimia.