Konkurs na projekt plakatu

zrób projekt – wygraj nagrodę

KONKURS NA PROJEKT PLAKATU promującego młodzieżowy przegląd artystyczny o nazwie KREATYWNI’2016, który będzie przeprowadzany w powiatowych szkołach ponadgimnazjalnych w celu prezentacji i promocji talentów artystycznych młodzieży.

Konkurs organizowany jest przez Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu, a finansowany – przez Starostwo Powiatowe.

Zasady konkursu:

1.Projekt plakatu może być wykonany w dowolnej formie plastycznej lub graficznej.

W przypadku grafiki komputerowej – w formie wydruku i pliku PDF [na DVD lub CD]

  1. Format pracy:  A-4 do A-3
  2. Termin dostarczenia prac konkursowych: 4 grudnia 2015 r.
  3. Prace konkursowe należy przesłać/dostarczyć na adres: Młodzieżowy Dom Kultury,

ul. Olszewskiego 1, 32-600 Oświęcim.

  1. Organizator powoła komisję konkursową, która wyłoni laureata.
  2. Laureat konkursu otrzyma cenną nagrodę, a jego projekt będzie wykorzystywany do promocji

przeglądu artystycznego w kolejnych latach.

  1. Zwycięska praca przechodzi na własność organizatora.
  2. Udział w konkursie jest równoznaczny z  wyrażeniem zgody na:

– przetwarzanie danych osobowych uczestników do celów konkursu

– wykorzystanie wizerunku laureata w materiałach reklamowych konkursu