KREATYWNI 2016

KREATYWNI 2016. Powiatowy Przegląd Artystyczny.

Starostwo Powiatowe oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu zapraszają młodzież szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Oświęcimski do udziału w Powiatowym Przeglądzie Artystycznym „KREATYWNI’2016”

Przewidujemy różne kategorie prezentacji:

  • prace wizualne: fotografia, rysunek, obraz, rękodzieło … itp. manualne
    – max. 5 prac w formacie A3 – A4. Prace powinny być opisane (imię i nazwisko, szkoła);
  • twórczość literacka: poezja, dowolne formy prozatorskie
    – max 2 utwory – w formie papierowej i na nośniku elektronicznym; obie wersje opisane;
  • prezentacja sceniczna: śpiew, taniec, małe formy teatralne, gra aktorska, recytacja, gra na instrumencie … itp.
    – max. 2 prezentacje trwające łącznie do 10 minut.

 

Zgłoszenia do 12 stycznia 2016 r.

Podsumowaniem przeglądu będzie występ artystyczny laureatów oraz wernisaż najlepszych prac wizualnych. Zwycięzcy konkursu otrzymają cenne nagrody rzeczowe oraz zaproszenie na tygodniowe warsztaty artystyczne.

 

Regulamin konkursu: regkreatywni2016