XIX Ogólnopolskiego Konkursu Polskiej Poezji Religijnej „Pierścień Św. Kingi”

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych do udziału w eliminacjach rejonowych
XIX Ogólnopolskiego Konkursu Polskiej Poezji Religijnej  „Pierścień Św. Kingi”, które odbędą się 4 grudnia 2015 r.

REGULAMIN              

KARTA ZGŁOSZENIA