Sukces Krzysztofa Dawidziuka w XV Ogólnopolskim Konkursie Modeli Kartonowych

Informujemy o sukcesie Naszego wychowanka Krzysztofa Dawidziuka w XV Ogólnopolskim Konkursie Modeli Kartonowych o Puchar Wójta Gminy Przeciszów. Konkurs odbył się w dniach 18-20 IX 2015 r. w Przeciszowie. Brało w nim udział 650 modeli wystawianych przez 150 modelarzy z kraju oraz ze Słowacji, Ukrainy, Czech, Niemiec, Austrii, Białorusi. Krzysztof Dawidziuk zdobył I miejsce w kategorii wiekowej młodzik, w klasie modeli: statki. Konkurs stał na bardzo wysokim poziomie. Uznawany jest za największy i najbardziej prestiżowy w Polsce.