XVI Biennale Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży – Oświęcim 2015

 

 

 

Galeria: