Podsumowanie IV Powiatowego Konkursu Czytelniczego „NASZE LEKTURY”

W dniu 9 czerwca odbyło się podsumowanie IV Powiatowego Konkursu Czytelniczego „NASZE LEKTURY”. Konkurs ten, organizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu, adresowany był do uczniów gimnazjów z terenu Powiatu Oświęcimskiego. Tematami kolejnych etapów była treść wybranych lektur oraz główne informacje dotyczące ich autorów. Wiedza uczestników sprawdzana była w formie testów. W Konkursie wzięło udział 65 uczniów.

W ogólnej klasyfikacji Konkursu zwycięzcami zostali:

I miejsce: NADZIEJA HODUR z Miejskiego Gimnazjum nr 2 w Oświęcimiu
II miejsce: KATARZYNA LATAŁAz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bulowicach
III miejsce: ALEKSANDRA GURGUL zSamorządowego Zespołu Szkół nr 1 w Chełmku

Wyróżnienia otrzymali:

IV miejsce: DOMINIKA SZCZEPANIK z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zatorze
V miejsce: NATALIA MATUSIAK z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bulowicach
VI miejsce: URODA NATALIA z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Bielanach
VII miejsce: PAULINA CIĘŻKA z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Bulowicach
VIII miejsce: WERONIKA PŁONKA z Zespołu Szkolno- Gimnazjalnego w Bielanach
IX miejsce: KATARZYNA TATAR z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Bielanach
X miejsce: KLAUDIA OBOZA z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bulowicach