Podsumowanie XIII Powiatowego Konkursu Plastycznego „Tradycje świąteczne i noworoczne. Hej kolęda, kolęda”

We wtorek 7 stycznia 2014 r. odbyła się impreza, będącą podsumowaniem XIII Powiatowego Konkursu Plastycznego „Tradycje świąteczne i noworoczne. Hej kolęda, kolęda” pod patronatem Starosty Oświęcimskiego. Organizatorami byli: Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu oraz Akcja Katolicka.
Wernisaż połączony był z mini-koncertem zespołów muzycznych MDK, a jego główny element stanowiło wręczenie nagród laureatom. Sala św. Józefa Parafii św. Maksymiliana w Oświęcimiu z ledwością pomieściła licznie przybyłych gości.

Na konkurs wpłynęły 534 prace, które oceniała komisja, złożona z artystów plastyków: Remigiusz Dulko, Martyna Paluchiewicz – Łabaj i Magdalena Prochowska. Jury przyznało 59 nagród i 65 wyróżnień w czterech kategoriach wiekowych i dwóch formach artystycznych (płaskie i przestrzenne). Oprócz tego 132 prace zostały zakwalifikowane do wystawy pokonkursowej.

Spotkanie to stało się również okazją do wręczenia przez młodzież medali „Przyjaciel MDK”. Otrzymali je: Józef Krawczyk, Zbigniew Starzec, Aleksandra Bibrzycka, Barbara Rokowska, Józef Niedźwiedzki, Ewa Kantyka, Monika Stalica.

GALERIA ZDJĘĆ