XVII Ogólnopolski Konkurs Polskiej Poezji Religijnej „Pierścień Św. Kingi” – eliminacje rejonowe