„MDK – miejsce dla każdego” – impreza plenerowa 2012