Powiatowy Konkurs na Plakat „Utrzymuj czystość- myj ręce”.